วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556


การเดินทางลงสำรวจพื้นที่กลุ่มแม่บ้านท่าทราย

ขับรถจากกรุงเทพไปตามถนนสายเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เส้นทาง อำเภอบางประิอินถึงอำเภอพยุหะคีรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครสรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และเข้าสู่จังหวัดชัยนาทตามลำดับ
ภาพที่ 1 ป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู้จังหวัดชัยนาท บริเวณถนนสายเอเชีย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อขับรถไปตามถนนสายเอเชียเข้าสู่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จะำพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.007 เส้นทางบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง ตำบลโพธิ์นางดำออก 
ระยะทาง 3.041 กิโลเมตร
ภาพที่ 2 ป้ายทางหลวงชนบท ระยะทางจากบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อขับไปเรื่อยๆจะพบ 3 แยก ซึ่งแยกทางด้านซ้ายเป็นถนนเชื่องต่อไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ให้เลี้ยวขวา ขับมาตามเส้นทางจะพบคลองชลประทาน ขับตามถนนเลียบคลองชลประทานไปเรื่อยๆ ตามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรจะพบป้ายทางเข้า "แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย"  ทางด้านขวามือ
ภาพที่ 3 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 4 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านจนถึง 3 แยกให้เลี้ยวซ้าย จะพบป้ายบอกทาง เลี้ยงขวาอีกครั้ง เมื่อขับตรงไปเรื่อยๆ
จะพบลานกว้างและเป็นที่ตั้งของที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย

ภาพที่  5 แผนที่ทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556ภาพที 6 รูปภาพที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม  Success ,2556


ภาพที่ 7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปบ้าน : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556  ภาพที่ 9 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556ภาพที่ 10 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556 


  
ภาพที่ 11 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 12 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 13 สมาชิกในกลุ่มได้สนทนาข้อมูลต่างๆกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 14 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทรายบริเวณด้านหน้าสถานที่ผลิต
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 15 ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น