วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการออกกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้า
แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรมะกรูดผสมว่านหางจระเข้

นางสาวกานดา   สุดสาคร

ดำเนินงานตามกระบวนการ 3 ส.
           การวางแผนกรอบแนวคิดของการดำเนินงานโดยใช้หลักการ 3 ส. เพียงแค่ 3 ขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมหรือจุดเริ่มต้น ของการดำเนินงานการคิดวางแผน ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงการศึกษาข้อมูล ความรู้ ทฤษฏี หลักการ วิธีการ และแผนปฎิบัติการในเชิงลึก

3 : 3 R

หลักการดำเนินงานออกแบบใช้หลักการ 4W2H เพื่อศึกษาข้อมูลจากผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผม
สมุนไพรมะกรูดผสมว่านหางจระเข้กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ (The Design Process)


ภาพกระบวนการออกแบบ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร
กระบวนการออกแบบ 4W2Hการออกแบบ (Design)
                   ประกอบด้วย"การวางแผนกระบวนการ" ซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบกระบวนการนั้น ต้อง รู้เราซะก่อนโดยเราต้องเริ่มด้วยการเขียนเป็น แผนภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการภายในองค์กร ทั้งหมดเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้นมา ว่าองค์กรของเรา ที่เป็นอยู่ มีอะไร (what), อยู่ที่ไหน (where) ประสบการณ์ (when), ใครรับผิดชอบ (who),จำนวนเท่าไหร่ (how much), และเป็นมาอย่างไรบ้าง (how to) สิ่งเหล่านี้แหละ จะเป็นตัวช่วย ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดีขึ้นโดยผลลัพธ์นั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสภาพการแข่งขันขององค์กร รวมทั้ง จำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และมองถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ของแต่ละกระบวนการทำงานด้วย

.1  สืบค้น (Research)
ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์  แชมพูสมุนไพรมะกรูดผสมว่านหางจระเข้และครีมนวดผมว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร

1.ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย  ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ : นางปาน  เอี่ยสุภา
บันทึก ชื่อ-สกุล ของผู้ประกอบการ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์และ อีเมล E-mail
นางปาน  เอี่ยมสุภา
169 ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
056-401004


ประเภทสินค้า
ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจรเข้
สถานะของผลิตภัณฑ์
ของเหลว
วิธีการจัด-วางจำหน่ายจัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุดขาย
วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย จำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัด จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ.และพัสดุไปรษณีย์ ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดขึ้น
ความดี-สรรพคุณ
ช่วยขจัดรังแค ผมไม่ร่วง แก้คันศรีษะ ทำให้ผมนุ่มป้องกันผมหัก และแตกปลาย ช่วยบำรุงรากผม และหนังศรีษะได้เป็นอย่างดี
วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์
เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กับครีมนวดผมสมุนไพรว่านหางจระเข้
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ  
หมู่บ้านท่าทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนาจึงเกิดการว่างงาน ซึ่งในเวลานั้น หน่วยงานราชการได้เข้ามาสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในหมูบ้าน โดยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2553 มีสมาชิกแรกเข้าเพียง 20 คน และมีการส่งเสริมพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน
ข้อมูลการผลิตสินค้า
แรกเริ่มผลิตแชมพูและครีมนวดผมว่านหางจระเข้ ผสมสมุนไพรต่างๆเช่นมะกรูด อัญชัน และประคำดีควาย ต่อมาได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ชนิดอื่นๆด้วย คือครีมอาบน้ำผสมสมุนไพรขมิ้น ครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กลุ่มแม่บ้านเริ่มผลิตและจำหน่ายคือสบู่รังไหม
บรรจุภัณฑ์
แชมพูขวดทรงแบนสูง 17 ซม. กว้าง 6.5 ซม. ตัวขวดสีขาว ฝาสีเขียวเข้ม สกีนลวดลายอัตลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน รูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ์คือ มะกรูด,ว่านหางจระเข้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า
2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน คือ
 • วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
 • จำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัด
 • จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ.และพัสดุไปรษณีย์
 • ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจัดขึ้น
 • ผลิต สั่งทำ จัดส่ง และจัดจำหน่าย
2.2 ราคาจำหน่าย
 • สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
 • สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
 • สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท
3.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรคที่พบปัจจุบันคือ
 • สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก และวางจำหน่ายมายาวนานกว่า 20 ปี
 • ว่านหางจระเข้สามารถปลูกได้น้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2554
 • ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
     3.2 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
 • แชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ สมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านสวนลำใย (ผลิตเฉพาะช่วงเทศกาล)
 3.3 ความต้องการในการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุภัณฑ์เดิม /รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กราฟิกอัตลักษณ์ เช่น โลโก้ ภาพประกอบ การโฆษณา ฯลฯ คือ
 • ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามมากขึ้น
 • ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และจดจำง่ายขึ้น โดยยังคงใช้รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบางหลวงไว้
 • บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทีมงาน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์ และศึกษาเป็นต้นแบบ

ลำดับที่
รายการ
รายละเอียด
จำนวน
หมายเหตุ
มี / ไม่มี
1
โครงสร้าง(Structure)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง
แชมพูผสมสมุนไพร
มะกรูดและว่านหางจรเข้
1
แบบจำลอง
-


วัสดุภาชนะ
-


วัสดุประกอบร่วม
-
2
ข้อมูลกราฟิก
ข้อมูล-เอกสาร-แผ่นพับ-
แผ่นพับ,หนังสือคู่มือ
1
ต้นแบบไฟล์อาร์ตเวิร์ค
-


ต้นแบบไฟล์ชื่อ-ตราสินค้า
-


ไฟล์ภาพประกอบ/ภาพถ่าย
-


ไฟล์เครื่องหมายสัญลักษณ์
-


ฟ้อนต์/ไฟล์แบบตัวอักษร
-
ชื่อผู้บันทึก นางสาวกานดา   สุดสาคร
วันที่ 07/07/56
ลงชื่อ  นางปาน เอี่ยมสุภา
ผู้ให้สัมภาษณ์/ข้อมูล
วันที่ 06/07/56วิเคราะห์ปัญหาของสินค้าคู่แข่ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรมะกรุดผสมว่านหางจระเข้และครีมนวดผมว่านหางจระเข้ ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านข้าง,ด้านบน,ด้านใต้ขวด ที่มา : นางสาวกานดา  สุดสาคร


1.ไม่มีลวดลาย ภาพประกอบสินค้าดูไม่ชัดเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้า
2.สีของตัวบรรจุภัณฑ์ดูไม่น่าสนใจ
3.ลักษณะของฝาไม่ตรงกับการรูปแบบของขวด (ฝาขวดเอียงไปทางด้านซ้าย) อาจทำให้ยากต่อการเปิดใช้
4.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง ทำให้อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต
5. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมาก ไม่สามารถทำครั้งละน้อยๆได้
6. ตัวอักษรที่กรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ไม่คงทน
7. ไม่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตระบุอย่างชัดเจนส.2 สมมุติฐาน (Resume)
แนวคิดการพัฒนารูปแบบภาพแสดงผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรมะกรุดผสมว่านหางจระเข้และครีมนวดผมว่านหางจระเข้ ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านข้าง,ด้านบน,ด้านใต้ขวด ที่มา : นางสาวกานดา  สุดสาคร

             
                 จากผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรและครีมนวดผมยังไม่ได้รับการพัฒนาและมีรูปแบบที่ไม่โดดเด่นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ก็เกิดความล้าสมัย ภาพประกอบไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเพราะจะไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นแชมพูหรือน้ำยาล้างมือ โลโก้สิสค้าก็ไม่มีความสอดคล้องกับตัวของผลิตภัณฑ์ทำให้ไม่เป็นที่สะดุดตา ดังนั้นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ต้องดีกว่าเดิมโดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้


โลโก้ Finare (ฟินาเร่)
                   โลโก้ ฟินาเร่ นี้มีความหมายสื่อความเป็นที่สุด มีรูปประกอบเป็นผู้หญิงที่มีความพริ้วไหวของเส้นผม มีทั้งหมด 3 แบบ แต่ได้สำรวจจากความเห็นของผู้อื่นต่างลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็น แบบที่ 2 ดีที่สุด


3 สรุปผลการออกแบบ (Result)
แบบสเก็ตบรรจุภัณฑ์ชุดบรรจุภัณฑ์หัวปั้มหน้า-หลังชุดบรรจุภัณฑ์เหลี่ยมหน้า-หลัง
ชุดบรรจุภัณฑ์ที่แขวนได้
ชุดบรรจุภัณฑ์ขวดใสหน้า-หลัง


Sticker  Lebel  Artwork
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ มีทั้งหมด 4 ชุด ด้วยกัน ก็จะมี ชุดขวดหัวปั้ม ,ชุดขวดเหลี่ยม,ชุดขวดแขวนได้ และชุดขวดใส


ภาพชุดบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร

ภาพแสดง Artwork Display Box
ส3.(Results) การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลของแต่ละคนในเว็บไซต์ issuu.com ดูผลงานของนักศึกษาที่ส่งงานได้ในกลุ่มหน้าและจัดการแสดงงานเพื่อเสนองานแก่อาจารย์ให้เรียบร้อยต้องมี ข้อมุลของการออกแบบให้ครบเเละเรียบร้อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น