วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556ชิ้นงานกราฟฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 1  แสดงข้อมูลการสืบค้น
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 1  แสดงข้อมูล รวม 3 ส.
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 3 ภาพสเก็ตขวดบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 4 ภาพฉลากที่ทำการออกแบบใหม่
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 5 ภาพบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบใหม่กราฟฟิกใหม่ด้านหน้า
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 5 ภาพบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบใหม่กราฟฟิกใหม่ด้านหน้า
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น