วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556ชิ้นงานกราฟฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 1  แสดงข้อมูลการสืบค้น
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 1  แสดงข้อมูล รวม 3 ส.
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 3 ภาพสเก็ตขวดบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 4 ภาพฉลากที่ทำการออกแบบใหม่
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 5 ภาพบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบใหม่กราฟฟิกใหม่ด้านหน้า
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 5 ภาพบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบใหม่กราฟฟิกใหม่ด้านหน้า
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556


การเดินทางลงสำรวจพื้นที่กลุ่มแม่บ้านท่าทราย

ขับรถจากกรุงเทพไปตามถนนสายเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เส้นทาง อำเภอบางประิอินถึงอำเภอพยุหะคีรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครสรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และเข้าสู่จังหวัดชัยนาทตามลำดับ
ภาพที่ 1 ป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู้จังหวัดชัยนาท บริเวณถนนสายเอเชีย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อขับรถไปตามถนนสายเอเชียเข้าสู่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จะำพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.007 เส้นทางบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง ตำบลโพธิ์นางดำออก 
ระยะทาง 3.041 กิโลเมตร
ภาพที่ 2 ป้ายทางหลวงชนบท ระยะทางจากบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อขับไปเรื่อยๆจะพบ 3 แยก ซึ่งแยกทางด้านซ้ายเป็นถนนเชื่องต่อไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ให้เลี้ยวขวา ขับมาตามเส้นทางจะพบคลองชลประทาน ขับตามถนนเลียบคลองชลประทานไปเรื่อยๆ ตามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรจะพบป้ายทางเข้า "แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย"  ทางด้านขวามือ
ภาพที่ 3 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 4 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านจนถึง 3 แยกให้เลี้ยวซ้าย จะพบป้ายบอกทาง เลี้ยงขวาอีกครั้ง เมื่อขับตรงไปเรื่อยๆ
จะพบลานกว้างและเป็นที่ตั้งของที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย

ภาพที่  5 แผนที่ทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556ภาพที 6 รูปภาพที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม  Success ,2556


ภาพที่ 7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปบ้าน : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556  ภาพที่ 9 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556ภาพที่ 10 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556 


  
ภาพที่ 11 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 12 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 13 สมาชิกในกลุ่มได้สนทนาข้อมูลต่างๆกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 14 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทรายบริเวณด้านหน้าสถานที่ผลิต
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556


ภาพที่ 15 ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success ,2556
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง(Product and Package Visual Analysis)ภาพที่ 1 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร
มะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ 
ที่มารูปภาพ :นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success,2556 ผู้วิเคราะห์์ข้อมูล : นางสาวกานดา  สุดสาคร       

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
ชื่อสินค้า : บ้านท่าทราย
ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
สถานะผลิตภัณฑ์ : ของเหลว
สีของผลิตภัณฑ์ : แชมพูมีสีใส,ครีมนวดผมมีสีเขียวอ่อน
สิ่งผสม : -
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
แชมพู สระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กับครีมนวดผมสมุนไพร
ว่านหางจระเข้
ครีมนวดผม ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สีบรรจุภัณฑ์ : แชมพูขวดสีขาวฝาสีเขียวเข้ม,ครีมนวดขวดและฝาสีเขียวอ่อน
ขนาด/มิติ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม. x 17 ซม.
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169  หมู่ 1ต.บางหลวง อ.สรรพยา  อ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทรศัพท์ : 056-401004
HOMEPAGE : -
ส่วนประกอบ :
แชมพู BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT,AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ครีมนวดผม ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
รูปแบบการขาย : ขายปลีกและขายส่ง
ราคา : สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท
น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ : 1 ขวด ปริมาณสุทธิ 250 มล. (ทั้งแชมพูและครีมนวด)
การนำส่งสินค้า : จัดส่งทางไปรษณีย์


2.โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เทคนิคการบรรจุ : บรรจุในขวดทรงสูง
ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า : ขวดทรงสูงมีฝาเปิดปิดสะดวกในการใช้
ขนาด/มิติ : กว้าง 6.5  ซม. สูง 17 ซม.
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  : แชมพูขวดสีขาวฝาสีเขียวเข้ม  , ครีมนวดผมขวดและฝาสีเขียวอ่อน
การขึ้นรูปทรง : ทรงกระบอกมีฝาทรงกลม
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ซิลค์สกรีน
สี/จำนวนสีที่พิมพ์ : ดำ,เขียว,เงิน


3.การออกแบบการฟฟิก
ภาพประกอบ : แชมพู ภาพมะกรูดคู่กับว่านหางจระเข้ทับด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทับลูกมะกรูด
ครีมนวดผม รูปว่านหางจระเข้เป็นลายเส้น
ลวดลาย : ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน และมีข้อความประกอบ
แบบอักษรที่ใช้ : cordia new , DSU_KaMon
ข้อความบนฉลากสินค้า :
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ :
BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย : 
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหน้า
บ้านท่าทราย
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหลัง
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :
ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า
บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
ชื่อสินค้า : บ้านท่าทราย
ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
สถานะผลิตภัณฑ์ : ของเหลว
สีของผลิตภัณฑ์ : แชมพูมีสีใส,ครีมนวดผมมีสีเขียวอ่อน
สิ่งผสม : -
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
แชมพู สระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กับครีมนวดผมสมุนไพร
ว่านหางจระเข้
ครีมนวดผม ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สีบรรจุภัณฑ์ : แชมพูขวดสีขาวฝาสีเขียวเข้ม,ครีมนวดขวดและฝาสีเขียวอ่อน
ขนาด/มิติ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม. x 17 ซม.
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169  หมู่ 1ต.บางหลวง อ.สรรพยา  อ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทรศัพท์ : 056-401004
HOMEPAGE : -
ส่วนประกอบ :
แชมพู BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT,AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ครีมนวดผม ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
รูปแบบการขาย : ขายปลีกและขายส่ง
ราคา : สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท
น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ : 1 ขวด ปริมาณสุทธิ 250 มล. (ทั้งแชมพูและครีมนวด)
การนำส่งสินค้า : จัดส่งทางไปรษณีย์
2.โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เทคนิคการบรรจุ : บรรจุในขวดทรงสูง
ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า : ขวดทรงสูงมีฝาเปิดปิดสะดวกในการใช้
ขนาด/มิติ : กว้าง 6.5  ซม. สูง 17 ซม.
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  : แชมพูขวดสีขาวฝาสีเขียวเข้ม  , ครีมนวดผมขวดและฝาสีเขียวอ่อน
การขึ้นรูปทรง : ทรงกระบอกมีฝาทรงกลม
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ซิลค์สกรีน
สี/จำนวนสีที่พิมพ์ : ดำ,เขียว,เงิน
3.การออกแบบการฟฟิก
ภาพประกอบ : แชมพู ภาพมะกรูดคู่กับว่านหางจระเข้ทับด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทับลูกมะกรูด
ครีมนวดผม รูปว่านหางจระเข้เป็นลายเส้น
ลวดลาย : ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน และมีข้อความประกอบ
แบบอักษรที่ใช้ : cordia new , DSU_KaMon
ข้อความบนฉลากสินค้า :
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ :
BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย : 
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหน้า
บ้านท่าทราย
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหลัง
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :
ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า
บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
2.โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เทคนิคการบรรจุ : บรรจุในขวดทรงสูง
ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า : ขวดทรงสูงมีฝาเปิดปิดสะดวกในการใช้
ขนาด/มิติ : กว้าง 6.5  ซม. สูง 17 ซม.
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  : แชมพูขวดสีขาวฝาสีเขียวเข้ม  , ครีมนวดผมขวดและฝาสีเขียวอ่อน
การขึ้นรูปทรง : ทรงกระบอกมีฝาทรงกลม
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ซิลค์สกรีน
สี/จำนวนสีที่พิมพ์ : ดำ,เขียว,เงิน
3.การออกแบบการฟฟิก
ภาพประกอบ : แชมพู ภาพมะกรูดคู่กับว่านหางจระเข้ทับด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทับลูกมะกรูด
ครีมนวดผม รูปว่านหางจระเข้เป็นลายเส้น
ลวดลาย : ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน และมีข้อความประกอบ
แบบอักษรที่ใช้ : cordia new , DSU_KaMon
ข้อความบนฉลากสินค้า :
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ :
BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย : 
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหน้า
บ้านท่าทราย
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหลัง
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :
ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า
บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
3.การออกแบบการฟฟิก
ภาพประกอบ : แชมพู ภาพมะกรูดคู่กับว่านหางจระเข้ทับด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทับลูกมะกรูด
ครีมนวดผม รูปว่านหางจระเข้เป็นลายเส้น
ลวดลาย : ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้าน และมีข้อความประกอบ
แบบอักษรที่ใช้ : cordia new , DSU_KaMon
ข้อความบนฉลากสินค้า :
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมสมุนไพรว่านห่างจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ :
BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT, AMMONIUM LAURETH SULFATE,
5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย : 
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหน้า
บ้านท่าทราย
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้
■ ฉลากขวดครีมนวดด้านหลัง
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติ และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ ทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :
ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ 250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่ใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า
บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมความงามแชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ด้วยการมอง
ด้านหน้าขวด

ภาพที่ 2 ภาพด้านหน้าขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร  กลุ่ม Success,2556


หมายเลข 1 เครื่องหมายการค้า

หมายเลข 2 โลโก้ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัว

หมายเลข 3 ชื่อโลโก้ผู้ผลิตบ้านท่าทราย
หมายเลข 4     ภาพประกอบ (ภาพมะกรูดและว่านหางจระเข้)
หมายเลข 5    ประเภทของสินค้า (แชมพู / ครีมนวดผม)
หมายเลข 6     สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้)


ด้านหลังขวด

ภาพที่ 3 ภาพด้านหลังขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมสมนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร   กลุ่ม Success,2556


หมายเลข 7 ประเภทของสินค้า (แชมพู/ครีมนวดผม)

หมายเลข 8 สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้)
หมายเลข 9 สรรพคุณสินค้า เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและ
                      หนังศรีษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงาเป็นธรรมชาติ  และหวีจัดทรงง่าย
หมายเลข 10 วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
                        สระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ควรใช้คู่กับครีมนวดผม
หมายเลข 11 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
                        แชมพู :BERGAMOT EXTRACT, ALOE EXTRACT,AMMONIUM  
LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1, 3-DIOXANE
                        ครีมนวดผม :ALOE EXTRACT,CETYL TRIMETHYLAMMONIUM       
                        CHLORIDE,5-BROMO-5-NITRO-1, 3-DIOXANE
หมายเลข 12    ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา 
จ.ชัยนาท 17150
หมายเลข 13  ปริมาณสุทธิ  250 มล.
หมายเลข 14     วันเดือนปีที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิต)ด้านขวดข้างซ้าย


ภาพที่ 4 ภาพด้านซ้ายของขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร  กลุ่ม Success,2556


ด้านขวดข้างขวา


ภาพที่ 5 ภาพด้านขวาของขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร   กลุ่ม Success,2556

ด้านบนขวด


ภาพที่ 6 ภาพด้านบนขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success,2556


ด้านใต้ขวด

 
   ภาพที่ 7 ภาพด้านใต้ขวด ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแชมพูผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมผสมมุนไพรว่านหางจระเข้ที่มารูปภาพ :  นางสาวกานดา  สุดสาคร กลุ่ม Success,2556


ตัวอย่างสินค้าเปรียบเทียบที่มีจำหน่ายในท้องตลาดภาพที่ 8 แฟซ่า เนเจอร์พลัส สูตรสดชื่น แชมพู ตรา Featherที่มารูปภาพ : http://www.kittivate.comภาพที่ 9 แฟซ่า เนเจอร์พลัส หนังศรีษะสดชื่น ครีมนวดผม ตรา Featherที่มารูปภาพ : http://www.kittivate.com
ภาพที่ 10 KAFFIR LIME SHAMPOO ตรา PO CARE ภาพที่ 11 KAFFIR LIME CONDITIONER ที่มารูปภาพ : http://www.pocare.net
วิเคราะห์-เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรมะกรูดและว่านหางจระเข้

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์
1.ขนาดพอดี พกพาง่าย

ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์
1.ไม่มีลวดลาย ภาพประกอบสินค้าดูไม่ชัดเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้า
2.สีของตัวบรรจุภัณฑ์ดูไม่น่าสนใจ
3.ลักษณะของฝาไม่ตรงกับการรูปแบบของขวด(ฝาขวดเอียงไปทางด้านซ้าย) อาจทำให้ยากต่อการเปิดใช้
4.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง ทำให้อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต
5. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมาก ไม่สามารถทำครั้ง
ละน้อยๆได้
6. ตัวอักษรที่กรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ไม่คงทน
7. ไม่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตระบุอย่างชัดเจน


ภาพที่ 12  ภาพถ่ายคู่กับกลุ่มแม่บ้านท่าทรายที่มารูปภาพ : นางสาวกานดา  สุดสาคร  กลุ่ม Success,2556